Địa chỉ: Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.776.405
 • Phạm Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   , Tổ trưởng CMNT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Mai Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   , Tổ trưởng CMMG - Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984951543
  • Email:
   phuongbong2011@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0984616792
  • Email:
   nguyenhienmnbn@gmail.com
 • Đặng Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0973722211
  • Email:
   thuytien1715@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0984721907
  • Email:
   nguyenthihue1373@gmail.com
 • PHẠM THỊ CHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0977443658
  • Email:
   khanhchitt1982@gmail.com