Địa chỉ: Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.776.405

Một số hình ảnh hoạt động cô và trò Trường Mầm Non Hoa Sen Tháng 11 năm 2020